+359 89 7977944

Общи условия

1. Уводни разпоредби

Общи условия

i. Съгласно тези Общи условия ние дефинираме взаимоотношенията между нашата компания, Р- Козметикс-09 ЕООД, със седалище гр.Варна ул. кап. Рончевски 8,ет.7ап.48, тел. 0897977944, идентификационен номер на компанията ЕИК: 200639256, в качеството си на продавач и оператор на електронния магазин с адрес: http://www.luilei-parfums.com и вас, нашият клиент, който сключва договор за покупка с нас.

ii. Прилагаме единен подход към клиентите си и им предоставяме същите ползи независимо дали са потребители или не. Следователно правилата, изложени в тези Общи условия, са приложими за всички наши клиенти.

iii. Настоящите Общи условия обхващат покупката на стоки в нашия електронен магазин. Отнасят се до закупуване на стоки по интернет, и на нашата клиентска телефонна линия.

2. Сключване на договор за покупка

i. Можете да сключите договор за покупка с нас дистанционно чрез електронния магазин, на нашата клиентска телефонна линия или лично в магазина ни.

ii. В случай на договор за покупка, сключен дистанционно, поръчката, направена чрез подаването на поръчката в уебсайта или чрез клиентската телефонна линия, представлява проект на договор за покупка. Поръчката е валидна за период от 7 дни и ние ще потвърдим получаването й по електронна поща. Тогава договорът за покупка се сключва при приемане на проекта под формата на доставка на поръчаните стоки. За изпращането на стоката ще ви информираме по електронна поща.

iii. Ние доставяме стоки само в количество, обичайно за домакинско потребление. В определени случаи (особено в случай на отстъпки или разпродажби), имаме право да определим максималното количество, което можем да доставим.

3. Отказ от договор без причина

i. Съгласно законодателство имате право да се откажете от договор, сключен в интернет или по телефона, без да посочите причина, в рамките на 14-дневен срок от доставката на стоката.

ii. Ако желаете да упражните това право, трябва да ни уведомите за решението си да се оттеглите от договора, в посочения по-горе срок. Най-добрият начин да направите това е да се свържете с нас на rkozmetiks@gmail.com.или като позвъните на тел. 0897 977 944.

iii. В случай че се откажете от договора, ще ви възстановим покупната цена на стоката. В случай на отказ от договор в рамките на 14 дни от доставката на стоките имате и право на възстановяване на разходите за доставка в размер, съответстващ на най-евтиния предлаган метод на доставка. В случай на по-късно оттегляне от договора ще възстановим единствено покупната цена на стоката. Горепосочените средства се възстановяват незабавно, не по-късно от 14 дни от датата на оттеглянето. Въпреки това, в съответствие със закона, можем да изчакаме с плащането, докато не върнете стоките. За възстановяването на сумата ще използваме същите средства за плащане, които сте използвали, за да заплатите покупната цена, освен ако не сме се споразумели за друго.

iv. Без забавяне, не по-късно от 14 дни от датата на отказ от договор, трябва да изпратите стоката на адрес парфюмерия LUILEI, гр. Варна, ул.Васил Друмев 15-партер. Ако във връзка със сключването на договора продавачът изпрати на клиента допълнителна стока („ подарък “), този подарък също трябва да се върне. В този случай вие поемате разходите, свързани с връщането на стоката.

v. Моля, имайте предвид, че по закон носите отговорност за всяко намаление на стойността на стоките, възникнало в последствие на използването им по начин, различен от необходимото, за да се запознаете с тяхното естество, свойства и функционалност (напр. ако използвате парфюм дори след като вече сте го изпробвали). Имайте предвид също, че нямате право да се откажете от договора, в случай че стоките са произведени според вашите изисквания или са персонализирани (напр. опаковки с персонализирани гравюри) и при стоки, които сте извадили от опаковката им и които не могат да бъдат поставени обратно в опаковката по хигиенни съображения (напр. отворени козметични продукти и други стоки, които влизат в пряк контакт с кожата ви). Продавачът предупреждава, че договорът за услугата подаръчна или екологична опаковка не може да бъде прекратен, когато стоката вече е опакована и следователно услугата вече е предоставена (ако клиентът избере за поръчката си услугата подаръчна или екологична опаковка, продавачът предоставя тази услуга незабавно след извършване на поръчката).

4. Рекламации

i. Ако при доставка се установи, че по стоката има дефект, можем да се договорим за обезщетение под формата на ваучер. Също така ще имате право да изискате отстраняване на дефекта под формата на нова доставка или ремонт. В случай че отстраняването на дефекта е невъзможно или неоправдано за нас, ще имате право да поискате отстъпка от покупната цена, а ако дефектът е съществен, имате право да направите отказ от договора за покупка. Тези права имате също и в случай, че такъв дефект се прояви по-късно.

ii. Ще носим отговорност за дефекти по стоките, ако те се проявят в рамките на две години от доставянето им или преди датата на изтичане на срока на годност, посочена върху опаковката.

iii. Конкретно стоките се считат за дефектни, когато нямат обичайните или представени свойства, не изпълняват предназначението си, не отговарят на законовите изисквания или не са доставени в договореното количество. Моля, имайте предвид, че повишената чувствителност или алергична реакция към доставените стоки не може сама по себе си да се счита за дефект на стоката. По подобен начин, недостатъците в подаръци и други безплатни екстри, които предоставяме в допълнение към поръчката ви, не се считат за дефект. Снимките на продуктите в електронния ни магазин са само илюстративни и не представляват обвързващо описание на свойствата на продуктите (например опаковката може да се различава поради промяна, направена от производителя).

iv. Ще се радваме да отговорим на всички въпроси, свързани с оплаквания, на rkozmetiks@gmail.com или на тел. 0897 977 944. Моля, изпратете ни стоките, обект на рекламацията, на адрес-парфюмерия LUILEI, гр.Варна, ул.Васил Друмев 15-партер.(9002) заедно с попълнен формуляр за рекламация. Моля, не забравяйте да посочите какъв е установеният от вас дефект или как се проявява той, както и вашето изискване относно начина на разрешаване на предявената от вас рекламация.

v. Ще ви информираме за хода на предявената от вас рекламация, по-конкретно за неговото получаване, одобряване или отхвърляне, чрез електронна поща или текстови съобщения. Може да се свържем с вас също и по телефона.

vi. Ще вземем решение по рекламацията своевременно. Обработката на оплакването, включително отстраняването на дефекта, обикновено няма да надвишат 30 дни. В противен случай имате право да направите отказ от договора за покупка. Необходимо е да ни предоставите необходимото съдействие за изпълнение на горепосочения срок.

vii. В случай на обоснована рекламация ще поемем разходите, свързани с връщането на стоката.

5. Начин на плащане и доставка

i. Можете да изберете начина на плащане и доставка от предлаганите от нас опции. Преди изпращането на поръчката ще ви уведомим за избрания метод на плащане и доставка, както и за свързаните с това разходи.

ii. Предлаганите в момента методи на плащане и доставка, както и техните цени, могат да бъдат намерени в сайта.

iii. Посоченият срок за доставка е само ориентировъчен и се базира на ориентировъчното време за доставка на куриерската фирма.

iv. Запазваме си правото да предоставим доставката на стоки безплатно в избрани случаи.

6. Разни

i. Предоставяме на клиентите си различни ваучери за отстъпка, подаръци и др. Използването им се ръководи от правила, за които уведомяваме клиента при всеки отделен случай. Освен ако не е посочено друго, всеки ваучер за отстъпка или подарък може да се използва само веднъж и само един ваучер от същия тип може да се приложи към една покупка. Освен ако не е предвидено друго, отстъпките не могат да бъдат комбинирани. В случай че стойността на ваучера за подарък е по- голяма от стойността на цялата покупка, разликата не се прехвърля на нов ваучер и неизползваната сума не се възстановява.

ii. Във връзка с направената покупка може да получите въпросник за оценка от трета страна. Можете да споделите с други хора своето впечатление по отношение на покупката и стоките. Ще бъдем много благодарни, ако попълните въпросника.

7. Обща информация

i. В съответствие със Закона за регистрация на продажбите продавачът е длъжен да издаде касова бележка на клиента. Продавачът също така е длъжен да регистрира продажбата онлайн при данъчните власти, като в случай на техническа повреда това не трябва да бъде по-късно от 48 часа.

ii. Органът за извънсъдебно производство в случай на спор или този, който разглежда жалби на клиенти, е Комисията за защита на потребителите в Република България – https://kzp.bg/. Спорът може да бъде разрешен онлайн.

iii. Договорът се сключва в България и се урежда от законите на Република България.

iv. Всички цени на продуктите и услугите се предоставят с ДДС, приложим към момента на поръчката. В случай че ставката на ДДС се промени преди сключването на договора за покупка или преди изпращането на стоката, клиентът е длъжен, като вземе предвид избрания начин на плащане, да плати дължимата разлика спрямо покупната цена, или продавачът незабавно ще изпрати имейл до клиента, в който го моли клиентът да уведоми продавача как продавачът може да му възстанови надплащането по покупната цена.

v. С потвърждаването на поръчката давате съгласието си да получите фактурата в електронен вариант. Ще прикачим електронната фактура в имейла, с който ще ви уведомим за изпращането на поръчката. Ако все пак желаете да получите фактура и на хартиен носител, ви молим да ни напишете, за да можем да я изпратим заедно с поръчката ви.

vi. Всички цени на стоките, включително и отстъпките, са валидни до следващо решение или до изчерпване на количеството.

vii. Общите условия можете да изтеглите тук.

Условия на доставка
Как да направя поръчка на сайта?
Можете да направите поръчка онлайн с или без регистрация в сайта ни, да поръчате на наш консултант на телефон 0897 977 944  или по имейл order@luilei-parfums.com .
При успешно направена поръчка ще получите имейл с информация за поръчката (възможно е да попадне в папка Спам). За по-бърза обработка е нужно да попълните правилно данните за доставка и контакт .
Наш консултант ще се свърже с Вас по телефон само ако е необходимо допълнително уточнение по поръчката.

Каква е цената на доставката?
Доставка се изчислява според параметрите на продукта от 6 лева до 13 лева при поръчка до 100 лв.
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА при поръчка над 300 лв.
Поръчките се доставят от куриери на Спиди или Еконт (по избор на клиента).

Какъв е срокът на доставката?
Срокът за доставка на поръчки е от 1 до 3 работни дни спрямо датата на получаване на поръчката (ако поръчката е получена в почивен ден или официален празник – спрямо първия работен ден).

Каква е процедурата по замяна и връщане на закупен продукт?
При доставка предлагаме опция „Преглед“, която Ви позволява пред служител на куриерската фирма да отворите Вашата поръчка и да решите дали я желаете или отказвате, но не и да тествате продуктите поради хигиенни причини (чл. 57 т.5 от ЗЗП). След приемане на доставката можете да върнете продукти, които не са с нарушена опаковка и не са използвани, в срок от 14 работни дни, като за целта трябва да се свържете с нас тук. В случай, че връщането е по вина на LuiLei, то транспортните разходи се покриват от LuiLei. В случай, че желаете да върнете закупена стока без LuiLei да има вина за това, то транспортните разходи се поемат от клиента.
Замяна може да се направи за същия артикул или за други артикули от сайта.

LuiLei

Всички продукти, публикувани в магазина са абсолютно 100% оригинални, с гарантирано качество и произход. В сайта се предлага голям асортимент от дамски и мъжки парфюми на водещи световноизвестни марки.

Социални мрежи